2014

Ordinarie distriktsstämma 2014. Söndagen den 16 november 2014 kl 11.00

Protokoll: DST Protokoll 2014-11-16

Handlingar:

Kallelse Ordinarie DST 2014

Delegatlista 2014

Prop Ombildning av Södertörns Scoutdistrikt

Södertörns Scoutdistrikt – alla kårer alla inriktningar

Verksamhetsplan 2015

Föredragningslista

Distriktsmärke – Förslag 1 Charlie Habolin
Distriktsmärke – Förslag 2 Flemingsberg

Balansrapport – 1401-1409

Resultatrapport – 1401-1409

Valberedningsförslag

Ekonomiskstämma 2014. Söndagen den 6 april kl 13.00

Kallelse Ekonomiskstämma 2014

Delegatlista 2014

Dagordning

Övriga handlingar: Bokslut 2013 20140223Revisionsberättelse HandenrevisorernaVerksamhetsberättelse 2013 20140224Verksamhetsberättelsen 2013 påskrifterVerksamhetsrevision för 2013