Distriktsläger

Södertörns Scoutdistrikt ordnar distriktsläger var 3:e eller var 4:e år och det brukar vara helt fantastiska arrangemang.

Kolla på några av våra tidigare läger och, inte minst, engagera dig i vårt nästa läger 2020!