2020 Nästa häftiga läger

Intresseanmälan för LÄKO och funktionärer till sommarläger 2020

Södertörns Scoutdistrikt planerar för sommarläger 2020 – nu är det dags att skapa en lägerkommitté (LÄKO) och till det behövs det intresserade och engagerade personer!

Uppdraget att vara med i LÄKO innebär att du ansvarar för en funktion/grupp som
planerar och genomför arbete innan, under och efter lägret. Beroende på vilken
grupp det är så kan det behövas både huvudansvariga för gruppen och
underansvariga för en del av funktionerna. Är du huvudansvarig för en grupp ska
du förutom att planera och arbeta tillsammans med din grupp även träffa övriga
LÄKO-teamet för att sy ihop alla gruppers arbete till ett bra läger. Vi ser gärna att
det finns två personer som har delat ansvar i varje funktion.

Vi planerar att LÄKO träffas 2 gånger under 2018 och påbörjar redan nu arbetet
med att hitta en lägerplats. Därefter en gång per månad med start under mars
2019. Du behöver därför avsätta tid för dessa möten som vanligtvis hålls på
Scouternas kansli i Örnsberg.

Anmäl ditt intresse snarast, helst senast den 15/2 2018, därefter kommer
representanter ifrån de olika kårerna i Distriktet tillsammans med
Distriktsstyrelsen att hjälpas åt att pussla ihop ett bra LÄKO – med olika
erfarenhetsnivåer, geografisk spridning och där olika kårer från distriktet skall
helst finnas med.

Formulär här