Minnesanteckningar från kursledarträff 26 april

Här hittar ni minnesanteckningar från kursledarträffen den 2018-03-26.