Protokollet från stämman i höst ligger nu uppe

Läs mer här