Styrelsen

Styrelsen för 2015 består av följande medlemmar. Läs alla arbetsbeskrivningar för styrelsen

Ordförande

Anders Tholsson, Peter Momma scoutkår – Kontaktperson Kårutveckling/Konsulent Mobil: 070 – 697 35 76 Mail: tholbox [at] gmail.com

Vice ordförande

Vakant

Ledamöter

Fredrik Forsmo, Segeltorp scoutkår – Kontaktperson infogruppen och informationsansvarig
Mail: fredrik.forsmo [at] gmail.com

Niklas Blomqvist , Mariekäll scoutkår, – Kontaktperson arrangemang, sekreterare 
Mail: niklas.blomqvist [at] mac.com

David Lindberg, Norra Botkyrka sjöscoutkår, – Kontaktperson utbildning 
Mail:dl.lind112 [at] gmail.com

Martin Braxell, Saltsjöbadens Sjöscoutkår
martin.braxell [at] saltsjobadenscout.se