Utbildning

Södertörns Scoutdistrikt har ett kursteam. Vi i teamet hjälper till att planera, distribuera och genomföra olika kurser både för distriktets räkning och för Scouternas folkhögskolas räkning.

För distriktets räkning håller vi intressekurser som tex ljusspårskurs och alla kurser på växtkrafthelgen. För folkhögskolans räkning håller vi tex i Ledarutbildning Patrull, Leda Scouting och Trygga Möten.

Kursteamet försöker att lägga upp alla sina kurser på Scouternas folkhögskolas kurskatalog. Det är för att vi vill ha så många deltagare på våra kurser som möjligt.
Alla kurser som är för distriktets räkning kan alla distriktets kårer vara med och påverka. Det är bara att kontakta distriktsstyrelsen som hänvisar era önskningar vidare till oss i kursteamet. Så hör vi av oss och vi tillsammans bestämmer hur kursen ska se ut och när den ska genomföras.

Alla folkhögskole kurser som vi håller kan man inte påverka lika mycket. Men man kan alltid komma med förslag på upplägg. Tex om en kår är tillräckligt många så kan vi hålla en kurs bara för en kår. Är man intresserad av att vara med i vårt kursteam så är det bara att vända sig till distriktsstyrelsen också så hänvisar dem vidare till oss i teamet! Vi vill alltid bli fler!

Ledarutbildning

Länk till material för att hålla kursen Ledarutbildning intro

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar planmöte 180326

Minnesanteckningar planmöte 170221
Minnesanteckningar planmöte 170105
Minnesanteckningar planmöte 160815

Minnesanteckningar planmöte 151209

Minnesanteckningar 150209

Minnesanteckningar 150110

Minnesanteckningar planmöte 150330

Minnesanteckningar planmöte 150622

Minnesanteckningar planmöte 150915

Minnesanteckningar planmöte 151027

Minnesanteckningar planmöte 160107