Kårutveckling

 

Diskussionsunderlag kårutveckling

Inventeringsdokument

Presentation scouting

PowerPoint

PDF Presentation

Stöddokument presentation

Scoutkårsorganisation

Organisationsmodell och rollbeskrivning

Ledarutbildning intro

Kårvision & Kårpolicy

Inspirationsdokument Vision & Policy

Engagera flera! Välkomnande och inkluderande

http://engageraflera.wordpress.com/start/

Aktiviteter

Friluftsdag i scoutanda med näringsliv och skola i samverkan