Rapportering av utbildningar & kurser

Instruktion rapportering av utbildningar & kurser 2018

Enligt stämmobeslut 2017-11-19 erbjuder Södertörns Scoutdistrikt att betala för alla utbildningar  och kurser inom scouternas folkhögskolas ledarskapsön som medlemmar i distriktet har  genomfört under 2018.

För att innefattas av detta beslut ska man varit/vara medlem i Södertörns Scoutdistrikt när man gick/går kursen.

Södertörns Scoutdistrikt kommer bara stå för kostnaden som folkhögskolan har fakturerat. Reseavgifter eller andra kostnader som funnits i samband med kursen men som inte har varit  inkluderade i folkhögskolans avgift kommer inte ersättas.
Vi kommer inte ersätta kursavgifter där personer inte har närvarat men ändå fått betala p.g.a. exempelvis sen avanmälan.
Vi kommer inte acceptera att varje enskild person skickar in denna rapportering utan förväntar oss att scoutkårerna sköter detta åt sina medlemmar.

När ni skickar in rapporteringen så ska ni skicka in:

  • Excelfilen “Rapportering av utbildningar & kurser” som ni döper till kårnamn och datum.
  • Kopior på fakturorna för varje enskild utbildning markerad med numret från aktuell rad i excel filen.
  • Bank utdrag som visar att fakturan är betald markerad med numret från aktuell rad i excel filen.

Rapporteringen för 2018 vill vi få in ​senast 2018-12-16.

Om ni har några ytterligare utgifter för utbildningar mellan första rapporteringen och 31 december så vill vi få dessa ​senast 2019-01-07.
Rapporteringen ska skickas in till distriktsstyrelsen via post eller e-post.

Postadress:
Södertörns Scoutdistrikt
Box 2034
141 02 HUDDINGE

E-post:
ekonomi@sodertornscout.se

 

Instruktionen som PDF