Distriktets dag 2021

Inget distriktets dag genomförs i år pga Covid-19.

Distriktets dag 2020 – 10 maj

Hej alla familjescouter, spårarscouter och upptäckarscouter i Södertörns Scoutdistrikt!

I år bjuder Handen och Krusbodas  scoutkårer in övriga kårer i Södertörn till en gemensam dag med tävling och lek på Rudans Gård i Handen.

Distriktets dag 2018 – 6 maj