Destination 2020

Södertörns Scoutdistrikts sommarläger 2020 är uppskjutet!

LÄKO beslutade torsdagen den 16/4 att skjuta upp Destination 2020.

Beslutet togs med hänsyn till Folkhälsomyndighetens regler samt ekonomiska skäl.

LÄKO vill säkerställa ett läger med bra kvalitet på program och många deltagare från distriktets kårer. Utifrån dagens situation kan vi inte leva upp till detta. Kårer som betalat in anmälningsavgiften kommer att få denna återbetald.

LÄKO tackar för det engagemang som Distriktets kårer visat och hoppas att ni nu har tid och ork att planera eventuella andra aktiviteter för era scouter. Till alla de funktionärer och Kårer som visat intresse och anmält sig så hoppas vi att ni vill vara med när datum för nästa distriktsläger är bestämt.

 

Med vänlig hälsning,

LÄKO

Genom
Bosse och Göran
Lägerchefer