LÄKO – Lägerkommitté

Arbetet med Distriktslägret 2020 påbörjades under 2018.

Lägerchefer – Göran Axelsson och Bosse Sjöberg 

Programchefer – Kjell Karlström och Tomas Kjerf

Platschefer – Pigge Larsson och Stefan Sagström 

Ekonomichefer – Curt Melin och Birger Bruce

Matchef – Eva Ekenberg och [vakant]

PR/Infochefer  Jonas Bobjörk och Kerstin Vejdemo

 

Har du frågor om något rörande lägret? Kontakta oss!