Leverantörer

Leveranser:
OBS! Samtliga leveranser till lägerområdet skall aviseras i förväg på telefon 076-128 19 48
Vår varumottagning är öppen i regel mellan 08.00 och 17:00 under perioden 25 juli – 11 augusti 2020. Leveransadress är Näsvägen, 147 92 Grödinge.
Fordonstrafik på lägerängar är inte tillåten utan ledsagare.

Vägbeskrivning med bil/lastbil:

Lägret ligger med infart från Näsvägen, Grödinge, Botkyrka Kommun.

Från väg 225 (vägen mellan Södertälje och Ösmo) sväng mot Skansundet på väg 569. När du har kört 9 km så kommer du till Eldtomta Cafe på höger sida. Fortsätt ytterligare 500 meter och tag sedan höger. Nu är du på Näsvägen, fortsätt 300 meter så ser du vår infart på höger sida.

Vår fakturaadress:

Södertörns Scoutdistrikt
Distriktsläger 2020 / (funktion) / (beställarens namn)
Box 2034
141 02 Huddinge
skickas elektroniskt till: ekonomi@sodertornscout.se
 Vi tar helst fakturan via e-post.
Vårt organisationsnummer:  812400-2653