Priser

Priser kommuniceras med kårens kontaktperson

Om du som deltagare undrar vad lägret kostar så kontakta din ledare.

Kort period (1/8 2020 – 5/8 2020)

Kårer från Södertörns scoutdistrikt:

Kårer från andra distrikt:

Lång period (1/8 2020 – 8/8 2020)

Kårer från Södertörns scoutdistrikt:

Kårer från andra distrikt:

Funktionärer:

Lång period: 500 kr
Kort period: 300 kr

Medverkan på för- och efterläger kan innebära rabatter för funktionärer