Södertörns Scoutdistrikt är ett av fyra distrikt i Stockholmsregionen

Scouting är en arena där unga skapar sina egna äventyr, lär sig saker, utvecklar ledarskap och samarbete, åker på läger i Sverige och på andra sidan jorden, träffar kompisar och framförallt – har kul.

På sidan scoutkårer kan du se en lista över vilka kårer som ingår i Södertörns Scoutdistrikt.