Styrelsen för 2021 består av följande medlemmar.
Vill du kontakta oss alla kan du skicka ett mail till
styrelsen@sodertornscout.se

Styrelse 2021