RSCAU-STÖN är Roverscouternas Arbetsutskott i Södertörn och vi håller i roliga arrangemang (Arr) för scouter runt roveråldern.

 

Vi är en ganska ny organisation som skapades av nyblivna roverscouter som själva saknade att gå på de olika USC-AUs arrangemang och ville göra något åt saken. Idag har vi anordnat flera roliga arrangemang för alla 18-25 år gamla. Vi riktar oss till scouter i hela stockholmsregionen men längre resande och även icke-scouter är även välkomna!

 

Information om Arr & sociala medier

När det dagas för arrangemang lägger vi flitigt upp information om det på Instagram och Facebook för att få våra följare och andra att anmäla sig. Om det finns risk att man missar inläggen/inte använder sociala medier kan man kontakta oss och bli tillagd i en maillista.

Frågor om Arr, verksamheten eller vadsomhelst annat hänvisas till mail i första hand.

 

Facebook: facebook.com/rscauston/

Instagram: instagram.com/rscau_ston/

Mail: rscau@sodertornscout.se

 

Vilka är RSCAU-STÖN?

Vi är ett arbetsutskott under Södertörns Scoutdistrikt.

Alla som är scouter i stockholmsregionen kan väljas in i RSCAU-STÖN, det är alltså inte bara scouter från Södertörns Scoutdistrikt som kan vara medlemmar.

Nuvarande medlemmar m. distrikt och roll:

  • Tilda Helm Astemo, Södertörn, Turinge Scoutkår – Ordförande, PR-ansvarig
  • Luxic Sundmark, Stockholm, Spånga Scoutkår – Vice Ordförande
  • Sara Nordholm, Södertörn, Sanct Botvids Scoutkår – Ekonomiansvarig
  • Melinda Andrén, Södertörn, Älta Scoutkår – Kramansvarig (kommunikatör)
  • Axel Back Enocksson, Stockholm, S:ta Maria Scoutkår – IT-ansvarig, PR-ansvarig
  • Alfred Berglund, Södertörn, Sanct Botvids Scoutkår – Ledamot