TING

Ting är det första av flera evenemang som hålls för scouter från alla Stockholms hörn. Där har du möjligheten att se hur det känns att vara med i nåt alldeles extra, och stöta på nya (och kanske gamla) vänner som du annars inte skulle se.

Utöver detta är Ting USCAU(Utmanarscouternas Arbetsutskott):s årsmöte. Där har du som utmanarscout möjligheten att påverka den framtida verksamheten för utmanare. Det kan du göra på flera sätt. Ett sätt är att skriva motioner, direkta förslag till ditt distrikt som behandlar en viss fråga. Ett annat sätt är att bestämma vilka som ska representera ert distrikts arbetsutskott, även kallad AU:t.

Som medlem i AU:t organiserar du olika sorters arrangemang för ditt distrikt. Det kan handla om vad som helst, alltifrån välgörenhet till gaming. Dessutom representerar du ditt distrikt i andra sammanhang.