Ekonomiskt stöd för kurser och utbildningar

Distriktet har två huvudsakliga sätt för att hjälpa till med kostnader för kurser och utbildningar.

  • Enligt stämmobeslut tar distriktet kostnaderna för alla deltagaravgifter för Södertörns scouter när de går kurser eller deltar i arrangemang inom Scouternas Folkhögskolas Ledarskapsö och intresseskär.
  • Man kan dessutom söka stipendier för andra kurser eller utbildningar som man vill genomföra.

Stipendium ansökan

Tänk på att ladda ner ansökan innan så kan du fylla i den på datorn.

Rapportering av utbildningar & kurser

Instruktion rapportering av utbildningar & kurser

Enligt stämmobeslut erbjuder Södertörns Scoutdistrikt att betala deltagaravgifterna för alla utbildningar och kurser inom scouternas folkhögskolas Ledarskapsö och Intresseskär som medlemmar i distriktet har genomfört.

För att innefattas av detta beslut ska man varit/vara medlem i Södertörns Scoutdistrikt när man gick/går kursen.

Södertörns Scoutdistrikt kommer bara stå för kostnaden som folkhögskolan har fakturerat. Reseavgifter eller andra kostnader som funnits i samband med kursen men som inte har varit  inkluderade i folkhögskolans avgift kommer inte ersättas.
Vi kommer inte ersätta deltagaravgifter där personer inte har närvarat men ändå fått betala p.g.a. exempelvis sen avanmälan.
Vi kommer inte acceptera att varje enskild person skickar in denna rapportering utan förväntar oss att scoutkårerna sköter detta åt sina medlemmar.

När ni skickar in rapporteringen så ska ni skicka in:

  • Excelfilen “Rapportering av utbildningar & kurser” som ni döper till kårnamn och datum.
  • Kopior på fakturorna för varje enskild utbildning markerad med numret från aktuell rad i excel filen.
  • Bank utdrag som visar att fakturan är betald markerad med numret från aktuell rad i excel filen.

Rapporteringen för 2021 vill vi få in ​senast (prel.) 2021-12-16.
Rapporteringen ska skickas in till distriktsstyrelsen via post eller e-post.

Postadress:
Södertörns Scoutdistrikt
Box 2034
141 02 HUDDINGE

E-post:
ekonomi@sodertornscout.se

Instruktion rapportering av utbildningar & kurser 2021

Rapportering av utbildningar & kurser (Excel)